เพชรและจิวเวลรี่

แหวน (Ring)

แหวนเพชรใบมะกอก

- 9900 บาท -

แหวนเพชรแถว

- ไม่ระบุราคา -

แหวนเพชร 5 แถวเอียง

- 59000 บาท -

แหวนเพชรชาย

- 48000 บาท -

แหวนเพชรบุษราคัม

- 16500 บาท -

แหวนทับทิมหลังเบี้ย

- 58000 บาท -

แหวนเพชร

- 28000 บาท -

แหวนเพชรแถว

- 29000 บาท -

แหวนเพชรชูเม็ดข้าง

- 19000 บาท -

แหวนเพชรชาย

- 58000 บาท -

แหวนเพชรเม็ดเดียว

- 19500 บาท -

แหวนเพชรชูข้างจิก

- 43000 บาท -

แหวนเพชรสามแถวจิก

- 22000 บาท -

แหวนเพชร

- ไม่ระบุราคา -

แหวน 4 แถวสอด

- 59000 บาท -

แหวนชาย

- 85000 บาท -

แหวนเพชรแถวรอบวง

- 18800 บาท -

ไพลินปริ้นเซล์

- 29000 บาท -

แหวนกระจุกเตยไขว้

- 120000 บาท -

แหวนปลอกชาย

- 88000 บาท -

แหวนเพชรใบมะกอกไขว้

- 15200 บาท -

แหวนปลอกมีดไวท์โกลด์

- 380000 บาท -

แหวนหยกล้อม

- 45000 บาท -

แหวนไขว้สอด

- 32000 บาท -

แหวนเตยก้านไขว้

- 49000 บาท -

แหวนมรกตทับเปอร์

- 48000 บาท -

แหวนเพชรชู

- 22800 บาท -

แหวนเพรช

- ไม่ระบุราคา -

แหวนเพชร

- ไม่ระบุราคา -

แหวนอินฟินิตี้

- 19000 บาท -

แหวนไพลินบ่าข้าง

- 48000 บาท -

แหวนชาย

- 98000 บาท -

แหวนชายหน้าสี่เหลี่ยม

- 150000 บาท -

แหวน 3 กระจุก

- 39000 บาท -

แหวนผีเสื้อ

- 49000 บาท -

แหวนเพชรอินฟินิตี้

- 7840 บาท -

แหวนโกเมนทับเปอร์

- 79000 บาท -

แหวนฝังสอด

- 25000 บาท -

แหวนแถวสอด

- 19000 บาท -

แหวนเม็ดเดี่ยวไขว้

- 39000 บาท -

แหวนกระจุก

- 19000 บาท -

แหวนแถวสอด

- ไม่ระบุราคา -

แหวนทับทิมดอกไม้

- 18000 บาท -

แหวนเพชรหัวใจ

- 35200 บาท -

แหวนปลอกมีดเพชรเม็ดเดียว

- 28000 บาท -

แหวนเพรช

- ไม่ระบุราคา -

แหวนเพชรOC

- 15200 บาท -

แหวนเพรช

- ไม่ระบุราคา -

แหวนทรงหยดน้ำเตย

- 980000 บาท -

แหวนเพชรชู

- 350000 บาท -

แหวนเพรช

- ไม่ระบุราคา -

แหวนชายหน้าสี่เหลี่ยม

- 78000 บาท -

แหวนปลอกทับเปอร์

- 220000 บาท -

แหวนแถว4แถว

- 120000 บาท -

เพชรแถวเล็ก

- 14800 บาท -

แหวนทับทิมล้อม

- 78000 บาท -