ทองรูปพรรณ 96.5%

ต่างหู (Earrings)

ต่างหูหัวใจ 2 กษัตริย์

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูใบไม้

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูถุงทอง

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูเม็ดกลม

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูเสื้อรัสเซีย

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูชาแนล

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูชาแนล

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูเชอรี่ลงยา

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูบอลลูนลงยา

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูแมลงเต่าทองลงยา

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูโบว์

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูโบว์

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูชาแนล

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูตุ้งติ้ง

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบรัสเซียดอกไม้

- 2200 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบดอกกุหลาบ 2 กษัตริย์

- 2400 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบรัสเซีย

- 2000 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบรัสเซีย

- 1200 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบรัสเซียร่ม

- 1500 บาท -

ต่างหูทอง 90% หัวใจรัสเซีย

- 3600 บาท -

ต่างหู 90% ก้านเสียบมงกุฏรัสเซีย

- 6300 บาท -

ต่างหูทับทิมผีเสื้อ

- ไม่ระบุราคา -

ต่างหูทอง 90% มิกกี้เมาส์รัสเซีย

- 2400 บาท -

ต่างหูทอง 90% ตุ้งติ้ง (โซ่เสียบ)

- 1400 บาท -

ต่างหูทอง 90% ดาวชาแนล

- 3900 บาท -

ต่างหูทอง 90% เม็ดกลม

- 1500 บาท -

ต่างหูทอง 90% คิตตี้ 2 กษัตริย์

- 2400 บาท -

ต่างหูทอง90%หัวใจรัสเซีย

- 2000 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบรัสเซีย

- 1400 บาท -

ต่างหูทอง 90% มุกรัสเซีย

- 4400 บาท -

ต่างหูทอง 90% เม็ดกลม 2 กษัตริย์ (Dior)

- 2800 บาท -

ต่างหูทอง 90% LOVE

- 5200 บาท -

ต่างหูทอง 90% ชาแนล 2 กษัตริย์

- 5700 บาท -

ต่างหูทอง 90% ดอกกุหลาบแดง

- 1500 บาท -

ต่างหู 90% ดอกไม้รัสเซีย

- 5000 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบ

- 1400 บาท -

ต่างหูทอง90%ก้านเสียบกระต่าย

- 1400 บาท -

ต่างหูทอง 90% Dior รัสเซีย

- 5500 บาท -

ต่างหูทอง 90% Dior เม็ดกลม 2 กษัตริย์

- 12400 บาท -

ต่างหูทอง 90% เม็ดกลมทรายห่วงตะขอ

- 3100 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบกล้วย

- 1400 บาท -

ตางหูทอง90%ดอกไม้รัสเซีย

- 1500 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบรัสเซีย

- 2000 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบคิตตี้รัสเซีย

- 4400 บาท -

ต่างหูทอง 90% เดือนชาแนล

- 5200 บาท -

ต่างหู 90% ก้านเสียบหมวก

- 1400 บาท -

ต่างหูทอง 90% ลายดอกไม้

- 3600 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบรัสเซีย

- 1500 บาท -

ต่างหูทอง 90% มุกชาแนลรัสเซีย

- 4600 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบกล้วยรัสเซีย

- 1500 บาท -

ต่างหู 18k คิตตี้WG

- 4700 บาท -

ต่างหูทอง 90% โบว์

- 3600 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบห้อยกุหลาบ

- 2300 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบรัสเซีย

- 4700 บาท -

ต่างหูทอง 90% LOVE

- 3600 บาท -

ต่างหูทอง 90% แถวรัสเซีย 4 เม็ด

- 3100 บาท -

ต่างหูทอง 90% มงกุฎรัสเซีย

- 4700 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบห้อย

- 1400 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบองุ่น

- 2000 บาท -

ต่างหูทอง 90% เม็ดเดียวรัสเซีย

- 1600 บาท -

ต่างหูทอง 90% เม็ดกลมแถว

- 2300 บาท -

ต่างหูทอง 90% โอมประดับพลอย

- 3100 บาท -

ต่างหูทอง 90% ดอกไม้รัสเซีย

- 2200 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบห้อย

- 2000 บาท -

ต่างหู 18k WG

- 2800 บาท -

ต่างหูทอง 90% เสียบห้อยรัสเซีย

- 2300 บาท -

ต่างหูทอง 90% OC ลงยา

- 3100 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบรัสเซีย

- 1400 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบมุก

- 1500 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบห่าน

- 1400 บาท -

ต่างหูทอง 90% รัสเซียใบมะกอก

- 3900 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบรัสเซียดาว

- 1500 บาท -

ต่างหูทอง 90% เสียบห้องรัสเซีย

- 2600 บาท -

ต่างหูทอง 90% เสียบห้อยรัสเซีย

- 2300 บาท -

ต่างหู 18k ก้านเสียบWG

- 2500 บาท -

ต่างหูทอง90%ก้านเสียบรัสเซีย

- 2000 บาท -

ต่างหูทอง 90% แอปเปิ้ล

- 1500 บาท -

ต่างหูทอง 90% เม็ดกลม Dior

- 2800 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบห้อย หัวใจ

- 1500 บาท -

ต่างหูทอง 90% เสียบห้อยรัสเซีย

- 2000 บาท -

ต่างหูทอง 90% ใบมะกอก

- 3900 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบกลมผีเสื้อรัสเซีย

- 5200 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบรัสเซียดาวเดือน

- 1400 บาท -

ต่างหู 18k หลุยส์WG

- 4400 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบดาวพระจันทร์รัสเซีย

- 5500 บาท -

ต่างทอง90%OCลงยา

- 3100 บาท -

ต่างหูทอง 90% ก้านเสียบห้อยดาว

- 2000 บาท -