ทองรูปพรรณ 96.5%

กำไลมือ (Bracelet)

กำไลลายดอกไม้

- ไม่ระบุราคา -

กำไลลายไขว์

- ไม่ระบุราคา -

กำไลลายฉลุหัวกลม

- ไม่ระบุราคา -

กำไลลายชาแนล

- ไม่ระบุราคา -

กำไลลายตอกลายดอกไม้

- ไม่ระบุราคา -

กำไลลายพิกุลลงยา

- ไม่ระบุราคา -

กำไลลายตอกลาย

- ไม่ระบุราคา -

กำไล

- ไม่ระบุราคา -

กำไลลายดอกไม้

- ไม่ระบุราคา -

กำไลลายดอกพิกุล

- ไม่ระบุราคา -

กำไลฉลุ

- ไม่ระบุราคา -

กำไลตอกลายลงยา

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือ 2 กษัตริย์ ตัดลาย

- ไม่ระบุราคา -

กำไลทอง 2 กษัตริย์

- ไม่ระบุราคา -

กำไลสานเสือฉลุถุงทองหัวใจตุ้งติ้ง

- ไม่ระบุราคา -

กำไลทองชาแนล

- ไม่ระบุราคา -

กำไลกึ่งกำไลตุ้งติ้งหัวใจ

- ไม่ระบุราคา -

กำไลหยกหุ้มทอง

- ไม่ระบุราคา -

กำไลทองเกลี้ยง

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือทองสี pinkgold

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือตัดลาย

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือ 2 กษัตริย์ OC

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือ 2 กษัตริย์

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือทอง 2 กษัตริย์

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือกลมตัดลาย

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือกลมตัดลาย

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือ 2 กษัตริย์

- ไม่ระบุราคา -

กำไลหยกรัดทองลงยา

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือทองสี pinkgold

- ไม่ระบุราคา -

กำไลหยกหุ้มทอง

- ไม่ระบุราคา -

กำไลหยกรัดทองลงยา

- ไม่ระบุราคา -

กำไลพญานาคฝังพลอย

- ไม่ระบุราคา -

กำไลปลาทองลงยา

- ไม่ระบุราคา -

กำไลทองดอกไม้ลงยา

- ไม่ระบุราคา -

กำไลทองตอกลาย

- ไม่ระบุราคา -

กำไลปล้องไผ่ 3 กษัตริย์

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือทอง

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือตัดลายมังกร

- ไม่ระบุราคา -

กำไลทองกลมสปิง

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือ 2 กษัตริย์ ตัดลาย

- ไม่ระบุราคา -

กำไลเกลียว 2 กษัตริย์

- ไม่ระบุราคา -

กำไลทองซาโบน่า

- ไม่ระบุราคา -

กำไลข้อมือทอง

- ไม่ระบุราคา -

กำไลดอกไม้ลงยา

- ไม่ระบุราคา -