ประวัติความเป็นมา

     ห้างทองสวิสเยาวราช จ. อุตรดิตถ์ เปิดดำเนินการเมื่อ 9 กันยายน พ.ศ. 2537 สินค้าหลักที่สำคัญ คือ ทองรูปพรรณ เพชร อัญมณี และเครื่องประดับ บริการอื่น เช่น ออกแบบและรับงานสั่งทำอัญมณีทุกรูปแบบตามที่ลูกค้าต้อง ห้าง ฯ เน้นการขายในสินค้าที่มีคุณภาพสูง รูปแบบที่ทันสมัย มีลายแปลกใหม่ให้เลือก การรับงานสั่งต้องตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้านัดหมาย                        

                       

               เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าของห้างอย่างครบวงจร ดังนั้น ห้างทองสวิสเยาวราช ได้ก่อตั้ง บริษัท เอส โกลด์ จำกัดขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านทองคำแท่งโดยได้ร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับ บริษัท ออสสิริส จำกัด และเปิดตัวธุรกิจทองคำแท่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556                        

                       

                  บริษัท ออสสิริส จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทองคำแท่งแห่งแรกของประเทศไทย และปัจจุบันอยู่ในอันดับ ต้นๆ ของธุรกิจทองคำแท่งในประเทศไทย

แผนที่


บุคลากร

คุณจุมพล สุพรรณคง ตำแหน่ง : เจ้าของ/ผู้จัดการ โทรศัพท์ : 055-414820 ,055-411991 อีเมลล์ : SGOLDSWISS@GMAIL.COM

คุณวิลาวัณย์ สุพรรณคง ตำแหน่ง : เจ้าของ/ผู้จัดการ โทรศัพท์ : 055-414820 ,055-411991 อีเมลล์ : SGOLDSWISS@GMAIL.COM

พญ. ญาดา สุพรรณคง ตำแหน่ง : ผู้บริหาร โทรศัพท์ : - อีเมลล์ : -

นางสาวสายฝน ทับเกษม ตำแหน่ง : หัวหน้าทีมขาย โทรศัพท์ : - อีเมลล์ : -

นางสาวจริยา ยศดี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ : - อีเมลล์ : -

นางสาวเมรินทร์ โลหะเวช ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ โทรศัพท์ : - อีเมลล์ : -